Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Kallelse till årsmötet

Styrelsen för Vårdförbundet Avdelning Uppsala kallar medlemmarna till årsmöte 27 september 2018.

Årsmötet sker 27 september, sal B på plan 3, Uppsala Konsert & Kongress. När årsmötesförhandlingarna är avslutade äter vi gemensam middag.

Du kan registrera din närvaro från 16:00, mötet startar ca 17:00. Kaffe med smörgås och frukt finns framdukat från 16:00.

Anmälan till mötet med middag på Uppsala Konsert & Kongress sker via Aktiviteter och utbildningar, du kan anmäla dig redan idag. Anmäler du dig efter 10 september kan vi inte erbjuda plats på den efterföljande middagen, men du är självklart välkommen till årsmötetsförhandlingarna.

Vad ska årsmötet avhandla för ärenden?

Mötet kommer bland annat behandla eventuellt inkomna motioner och propositioner från styrelsen. Årsmötet kommer få information om Vårdförbundets kongress och ges möjlighet att tycka till om avdelningens verksamhet 2019.

Vårdförbundets gemensamma mål för 2019 beslutas av förbundsstyrelsen i september. Man utgår från kongressens beslut om prioriterat område för kongressperioden. Besluten kommer till stor del att styra vår verksamhet, men vi tar gärna emot förslag, idéer och synpunkter. Den gemensamma verksamhetsplanen och budgeten för hela Vårdförbundet beslutas av förbundsstyrelsen i december.

Årsmöteshandlingarna kommer göras tillgängliga på webbplatsen minst 14 dagar före årsmötet.

Jag vill lämna en motion till årsmötet, hur gör jag?

Enligt stadgan kan medlem lämna motion till avdelningens årsmöte i ärenden som rör verksamheten inom avdelningen. Styrelsen tar emot motioner till och med 15 augusti. Här finns en mall du kan använda när du skriver din motion.

Varmt välkommen till årsmötet!
/Avdelningsstyrelsen

 

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -