Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Kallelse till årsmöte

Styrelsen för Vårdförbundet Avdelning Uppsala kallar medlemmarna till årsmöte 19 september 2017.

Årsmötet sker 19 september, sal B på plan 3, Uppsala Konsert & Kongress. När årsmötesförhandlingarna är avslutade äter vi gemensam middag, under middagen återkommer Henrik Widegren som underhöll på årsmötesmiddagen 2016.

Du kan registrera din närvaro från 16:00, mötet startar ca 17:00. Kaffe med smörgås och frukt finns framdukat från 16:00.

Anmälan till mötet med middag på Uppsala Konsert & Kongress sker via Aktiviteter och utbildningar, anmälan öppnar 18 april. Anmäler du dig efter 1 september kan vi inte erbjuda plats på den efterföljande middagen, men du är självklart välkommen till årsmötetsförhandlingarna.

Vad ska årsmötet avhandla för ärenden?

Mötet kommer bland annat behandla eventuellt inkomna motioner, propositioner från styrelsen samt val till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, kongressombud, ersättare för kongressombud och valberedning. Årsmötet kommer beredas möjlighet att tycka till om avdelningens verksamhet 2018.

Vårdförbundets gemensamma mål för 2018 beslutades av förbundsstyrelsen på deras möte i september. Beslutet kommer till stor del att styra vår verksamhet, men vi tar gärna emot förslag, idéer och synpunkter, både före årsmötet och under årsmötet.

Under 2017 fyller Vårdförbundet 40 år, vilket vi kommer uppmärksamma.

Årsmöteshandlingarna kommer göras tillgängliga på vår webbplats minst 14 dagar före årsmötet.

Jag vill lämna en motion till årsmötet, hur gör jag?

Enligt stadgan kan medlem lämna motion till avdelningens årsmöte i ärenden som rör verksamheten inom avdelningen. Styrelsen tar emot motioner till och med 10 juni. Här finns en mall du kan använda när du skriver din motion. Våra adresser finns på mallen.

Nominera dig själv eller en annan medlem!

Det är flera olika förtroendeuppdrag som ska tillsättas på årsmötet. På webbplatsen kommer vi löpande att lägga upp namn och information om de som nomineras till olika uppdrag. Valberedningen tar emot nomineringar till och med 20 augusti. Läs mer om de uppdrag som ska tillsättas samt hur du nominerar här.

Varmt välkommen till årsmötet!
/Avdelningsstyrelsen

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -