Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Hej medlemmar!

Årets löneöversyn för regionen och kommunerna är klar. Många medlemmar är upprörda över utfall, process och hur begreppet särskilt yrkesskickliga har hanterats.

Det centrala avtalet ger en tydlighet att arbeta med lön och lönebildning, men det verkar tyvärr inte ha fungerat, med några få undantag. Begreppet särskilt yrkesskickliga är nytt och har i år skapat många frågor och hanteras på olika sätt runtom i länet. Vi ser att det framförallt saknas pengar för att använda avtalet och för att nå avsett resultat.

Den sista delen i processen är avstämningen. Vid löneavstämning redovisas årets utfall och vi pratar om hur processen gått till. Vårdförbundet ges möjlighet att ställa frågor och lyfta fram det vi tycker behöver förbättras till nästa gång. Vi är tacksamma för alla inspel vi har fått från er om detta.

Det vi vill uppmana till nu inför 2020 är att alla medlemmar och förtroendevalda på arbetsplatsträffar ställer frågan om arbetsplatsen har lönekriterier.

Om svaret är nej måste arbete starta omgående med att ta fram kriterier. Dessa kriterier ska vara utformade så att man med dem som stöd ska kunna avgöra vem/vilka som kan anses som särskilt yrkesskickliga på arbetsplatsen. Medarbetare ska vara delaktiga i arbetet med att ta fram kriterier.

Om svaret är ja, går det att i kriterierna urskilja vad som krävs för att vara särskilt yrkesskicklig på arbetsplatsen?

  • Om det inte går att urskilja behöver kriterierna utvecklas så att de även omfattar särskilt yrkesskickliga. Medarbetare ska ha inflytande i arbetet med att revidera kriterierna.
  • Om kriterierna omfattar särskilt yrkesskickliga är allt ok. Då gäller det att arbeta för att de är/blir kända på arbetsplatsen och används vid lönesamtal med mera.

Förtroendevald på arbetsplats kan ha en sammanhållande funktion i arbetet med kriterierna och vara en stor tillgång. Om förtroendevald saknas på din arbetsplats, prata med kollegorna om att välja en eller två.

För mer information om löneprocessen se Vårdförbundets webbplats.

För mer information om uppdrag som förtroendevald, hur man väljer en och vilket stöd hen kan få se Vårdförbundets webbplats.

/Avdelningsstyrelsen

Ändra dina uppgifter

Vi behöver ha rätt kontaktuppifter och veta vilken roll och arbetsplats du har för att kunna nå dig med rätt information och organisera vårt arbete på bästa sätt. Du uppdaterar dina uppgifter enkelt själv via webben. Du kan även ringa Vårdförbundet Direkt.

Se och ändra dina uppgifter här
Ny guide: Bra att veta innan du skriver på

Har du fått ett nytt jobb och står i startblocken? Vad behöver du ha koll på innan du skriver på anställningsavtalet? Kolla igenom vår digitala guide "Hallå, innan du skriver på".

Här finns guiden
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -