Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Utbildningar för dig i januari och februari

Välkommen till 2019 års första utbildningsdagar för dig som är förtroendevald på din arbetsplats.

  • Tänk på att söka ledigt med lön i god tid, minst 14 dagar i förväg.
  • Antalet utbildningsplatser per tillfälle är begränsat, anmäl dig idag.
  • Vårdförbundet står för fika och lunch, samt om du har extra kostnader för resa till/från utbildningen.
Facklig grundutbildning dag 1

Välkommen 17 januari på facklig grundutbildning dag 1 - starten för dig som är ny förtroendevald på din arbetsplats! Dagen handlar om uppdraget, Vårdförbundets organisation, samarbetet med arbetsgivare med mera. Utbildningen ges även 3 april.

Jag vill veta mer!
Temautbildning om hälsosamma arbetstider

Välkommen 31 januari till en utbildning som ger dig verktyg och fördjupad kunskap om vad hälsosamma arbetstider är och hur vi tillsammans kan arbeta för ett hållbart yrkesliv. Utbildningen ges bara en gång under 2019. Alla förtroendevalda är välkomna, du behöver inte ha några förkunskaper.

Mer information, till anmälan
Temadag om MBL och samverkan

Välkommen 21 februari till en utbildning om medbestämmandelagen, samverkansavtal och arbetsmiljölag. Vi blandar praktiska övningar med teori så att du ska känna dig trygg och kompetent vid samverkansbordet. Det är samma utbildning som vi hade i december 2018, och den återkommer i december 2019. Inga förkunskaper krävs.

Läs mer och anmäl dig!
Webbutbildning om personuppgiftshantering och GDPR

Den nya dataskyddslagstiftningen (även kallad GDPR) gäller från 25 maj 2018. För att medlem ska känna sig trygg behöver du som är förtroendevald i Vårdförbundet gå vår utbildning om hur vi hanterar personuppgifter. Utbildningen "Så här hanterar vi personuppgifter i Vårdförbundet" består av två avsnitt på 30 min var. Våra webbutbildningar hittar du i "Aktiviteter och utbildningar".

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -