Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Vi önskar dig en god jul!

Nu är det 3 dagar kvar till julafton och vi hoppas fortfarande på en vit jul med mycket mys.

Många av våra medlemmar kommer jobba under jul och nyårshelgen och vi hoppas ni får återhämtning mellan arbetspassen och få er beskärda del av julmat och sötsaker. Det viktiga är inte vad man äter mellan jul och nyår utan mellan nyår och jul.

Vi i styrelsen vill tacka alla medlemmar för det gågna året!

Vi har blivit en ny styrelse i Uppsala under hösten med nya roller att tillsätta. Vi arbetar med att installera oss i våra nya roller. I januari kommer fler av oss börja med vår fackliga tid och hoppas bli mer synliga för er.

December har till stor del ägnats åt tolkningar i avtalen av de nya arbetstidsmodellerna på Akademiska. Samtal pågår fortfarande med sjukhusledningen kring vissa detaljer.

Vi har träffat flera av länets stora arbetsgivare för inledande samtal om 2018 års löneöversyn.

Förhandlingar om en egen arbetstidsmodell för ambulansverksamheten i Region Uppsala har pågått hela hösten och vi hoppas snart vara i mål. Förtroendevalda från verksamheten är delaktiga i förhandlingarna.

Vad har hänt mer i december?

  • Vi har varit i Heby kommun inför en omorganisation och haft dialog med arbetsgivaren.
  • Vi har deltagit i samverkansmöten på regionen, inom primärvården och på sjukhusnivå.
  • Vi har varit i Skutskär och besökt primärvården och hemsjukvården.
  • Vi har träffat regionpolitiker vid flera tillfällen.
  • Vi har hittills i december arbetar med 34 medlemsärenden i vitt skilda frågor.
  • Vi hälsar 11 nya medlemmar och 16 förtroendevalda välkomna under november månad.

God jul och ett gott nytt år önskar styrelsen för Vårdförbundet Uppsala

Notera datum!

20 februari är du välkommen till en medlemsföreläsning på kvällstid. Inbjudan och mer information kommer med e-post i januari.

Fråga en kollega: -Är du medlem?

Under november och december 2017 satsar vi extra på att bli fler. Därför kan du värva kollegor som ännu inte är medlemmar och få biobiljetter. Du får en biobiljett per värvad medlem och naturligtvis får även din nyvärvade kollega en biljett.

Så här funkar det!
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -