Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Vi har tecknat en avsiktsförklaring och ett nytt lokalt kollektivavtal för Akademiska sjukhuset

Vårdförbundet och arbetsgivaren har kommit överens om en avsiktsförklaring för bättre arbetsmiljö. Vi ska inleda ett partsgemensamt arbete för att förbättra arbetsmiljön och stärka Vårdförbundets yrkesgrupper.

Vårdförbundet och Region Uppsala har kommit överens om ett nytt lokalt kollektivavtal för Akademiska sjukhuset som omfattar arbetstider och ekonomisk ersättning.

Det nya avtalet gäller samtliga av Vårdförbundets yrkesgrupper som arbetar på arbetsplatser med vård dygnet runt alla dagar i veckan, på Akademiska sjukhuset. Medarbetare i ambulanssjukvård omfattas bara av den avtalade OB-förstärkningen. Vi kommer arbeta fram ett särskilt avtal om arbetstider för ambulanssjukvården.

Avtalet tryggar medlemmarnas villkor vad gäller veckoarbetstid och olika typer av ekonomisk ersättning.

- Avtalet ger mer återhämtning för våra medlemmars arbete på natten. Det ger förutsättningar för hälsosamma scheman, och att medlemmarna orkar ett helt yrkesliv. Goda villkor är en förutsättning för att kunna möta vårdens utmaningar men omfattar flera delar än arbetstider och ersättning. Därför är det också positivt att vi har kunnat mötas i en avsiktsförklaring om bättre arbetsmiljö och yrkesutveckling säger ordförande Madeleine Grenå.

  • God återhämtning minskar risken för ohälsa och olycksfall.
  • Goda villkor skapar attraktiva arbetsplatser, vilket leder till att medarbetarna stannar kvar och kompetensen på arbetsplatsen ökar.
  • Det är positivt att vi i avtalet har säkrat värden som arbetsgivaren tidigare ensidigt erbjudit medlemmarna. Det skapar en långsiktig hållbarhet när medlemmarna vet under vilka förutsättningar man arbetar.

Avtalet träder i kraft mellan 15 januari 2018 och 5 februari 2018. Vårdförbundet ser det nya avtalet som ett viktigt steg för att våra medlemmar ska få rätt vila och återhämtning. Ett lokalt kollektivavtal om arbetstider är en del av Vårdförbundets arbete för att uppnå hälsosamma arbetstider för medlemmarna. Vi fortsätter att driva arbetet inom flera områden.

Medlemsmöten

Du som medlem är välkommen till medlemsmöte för mer information och för möjligheten att ställa frågor. Vi kommer återkomma med inbjudan längre fram, via e-post och här på webbplatsen.

Mer om avsiktsförklaringen

Vårdförbundet och Region Uppsala har kommit överens om att arbeta partsgemensamt för att förbättra arbetsmiljön och stärka professionerna. Det innebär till exempel att vi partsgemensamt ska kartlägga behovet och påbörja införandet av utbildningsanställningar för specialistutbildning för sjuksköterskor.

Vi är överens om att arbeta för en hälsofrämjande arbetsplats samt att kartlägga behovet av kringresurser framförallt på obekväm arbetstid så att rätt profession utför rätt arbetsuppgift för en bättre användning av kompetenserna och värna yrkesprofessioner.

Vi är också överens om att arbetsgivaren ska införa medarbetarnära seniora handledartjänster, samt att kompetensutveckling i schemaläggning ska genomföras i syfte att säkerställa en hälsofrämjande schemaläggning.

Har du frågor?

Prata med den som är förtroendevald på din arbetsplats. Kom på något av våra medlemsmöten. Ring Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller skriv till info.uppsala@vardforbundet.se

/Avdelningsstyrelsen

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -