Uppsala

Bangårdsgatan 4 A
753 20 Uppsala
0771-420 420 info.uppsala@vardforbundet.se

Valberedning

 1. Marie-Louise Aarflot

  Marie-Louise Aarflot

  Avdelningsvalberedning, Avdelningsvalberedning Sammankallande, Uppsala

 2. Lille-Mor Jansson

  Lille-Mor Jansson

  Avdelningsvalberedning, Uppsala

 3. Zoya Khosravi

  Zoya Khosravi

  Avdelningsvalberedning, Uppsala

 4. Rabi Salim

  Rabi Salim

  Avdelningsvalberedning, Uppsala