Utvärdering av löneöversyn 2018

Vi ska stämma av med din arbetsgivare hur processen kring årets löneöversyn har gått till. Det gör vi för att se att arbetsgivaren uppfyller sin del av avtalet; om processen fungerar bra eller om det på något håll fungerar sämre.

Enkäten är nu stängd för i år, vi vill tacka dig som tagit dig tid att besvara den! 


Löneöversynen 2018 avser perioden 2017-04-01 till 2018-03-30. Avstämningen bygger till stor del på information från dig och andra medlemmar. Därför ber vi dig fylla i nedanstående formulär så snart du fått reda på din nya lön för året.

  • Enkäten stängs den 16 maj, om du inte fått meddelande om ny lön strax innan ber vi att du svarar ändå.
  • Har du en chefsbefattning ber vi dig svara utifrån ditt arbetstagarperspektiv, ej som chef.
  • Har du frågor kring löneöversynen är du välkommen att kontakta oss på 0771-420 420 eller info.uppsala@vardforbundet.se. 


Tack, dina svar är betydelsefulla!

/Avdelningsstyrelsen