Förtroendevalda i samverkan VO

En illustration med fyra personer, tre är vända mot den fjärde, över de tre står det skrivet med rödorange text

Styrelsen beslutar om vilka förtroendevalda som får representera Vårdförbundet i samverkan på nivå verksamhetsområde Akademiska sjukhuset.

Krav för det uppdraget är att man är vald till förtroendevald på sin arbetsplats samt att man ska ha aktuell utbildning i vår förhandlingsordning/delegationsordning.

Tyvärr har vi idag inte representanter i alla samverkansgrupper, men vi hoppas att fler förtroendevalda tillkommer under året. Vi har många nya förtroendevalda som kommer få utbildning under våren. Om styrelsen fattar ett annat beslut längre fram kommer listan uppdateras.

Akutsjukvård och internmedicin: Doris Håkansson.

Akademiska laboratoriet: Marie-Louise Aarflot, Eva Nilsson Stafberg.

Ambulanssjukvård: Mikael Frohm, Jennie Rudholmer, Anders Rosén (ersättare).

Anestesi- och intensivvård: Gunilla Ignell Modé, Sandra Strömqvist.

Barnsjukhuset: Magnus Grabski, Ylva Erickson.

BFC: Annika Johansson.

Blod- och tumörsjukdomar: Elisabeth Svedin.

Geriatrik: Ingen representation.

Handkirurgi: Johanna Larsson.

Infektion: Amalia Andersson, Sofia Ahlund.

Kardiologi och klinisk fysiologi inkl lungmedicin: Ingen representation.

Kirurgi: Victor Back, Evelina Jankowska.

Kliniska forsknings- och utvecklingsenheten: Ingen representation.

Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi, neurologi: Katharina Granlund, Lille-Mor Jansson.

Kvinnofridsenheten/NCK: Ingen representation.

Kvinnosjukvård: Johanna Bjarnolf.

Ortopedi: Mia Torstensson.

Plastik- och käkkirurgi: Johanna Bohman.

Psykiatri: Ingen representation.

Regionalt cancercentrum: Ingen representation.

Rehabmedicin och smärtcentrum: Concy Aneno.

Sjukhusadministrationen: Ingen representation.

Specialmedicin, hud och reumatologi: Kasper Nordlinder, Rezvan Kiani.

Thoraxkirurgi och -anestesi: Ingen representation.

Urologi: Berit Långström Benevides.

Ögonsjukdomar: Anette Hedlund

Öron, näsa, hals: Jenny Eklund.