Ordförandebrev maj 2016

Så har vi kommit in i månaden maj, försommar, och vi har fått känna av en solig och varm Kristi Himmelsfärdshelg med rekordtemperaturer upp till 28 grader. Nu blommar häggen och syrenerna är på väg att slå ut.

Mycket har hänt under våren. Vi har haft löneöversyner i länets alla kommuner som nu är avslutade, du kan ta del av utfallet i procent här. 17 maj har vi stämt av lönerna på Landstinget. Vi ser i den enkät som gått ut med e-post till landstingsanställa medlemmar att många av våra medlemmar fortfarande saknar en tydlig koppling när det gäller lönen och hur den sätts utifrån medarbetarens bidrag till verksamheten. Synpunkterna har även denna gång överlämnats till förhandlingschefen på landstinget. Resultatet av löneöversynen i procent kommer att läggas ut på Vårdförbundets hemsida när protokollet är justerat.

Inför sommaren

Vi har fått signaler från olika verksamheter i landstinget att det kommer att bli en tuff sommar, i år igen, eftersom det saknas många sjuksköterskor. Vissa verksamheter har stor brist på specialistsjuksköterskor och men har behövt dra ner på verksamheten. Semestrarna är inte klara för alla ännu trots att medarbetarna har rätt att få veta sin semester 2 månader innan den ska påbörjas.

I några verksamheter finns en oro att den efterlängtade semestern kan komma att avbrytas på grund av är stora svårigheter att bemanna. Förlossningens barnmorskor har uttryckt att läget är allvarligt och att det är svårt att få en bemanning som är tillräcklig. Där saknas även erfarna undersköterskor. Med tanke på att förlossningsvården i sommar är mycket ansträngd även i Stockholm kan detta bli ett problem som sprider sig till Uppsala eftersom det blir svårare att skicka födande mammor till andra ställen vid behov.

På Akademiska Sjukhuset och på Enköpings Lasarett har arbetsgivaren ensidigt kommit med ett erbjudande om ekonomisk ersättning om man flyttar sin semester eller tar extrapass.  

Vårdförbundet tycker dock att det är viktigt att man får sin lagstadgade semester som man så väl behöver eftersom arbetsmiljön och arbetsbelastningen är tuff under större delen av arbetsåret. Vi behöver så väl vår ledighet! Vi vill att ni hör av er till oss på vår e-postadress eller till Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 om ni blir tvungna att avbryta semestern!!

Nytt avtal om akademisk specialisttjänstgöring

I Heby kommun tecknade Vårdförbundet den 11 maj ett nytt avtal om betald utbildning till specialistsjuksköterska. Helt enligt Vårdförbundets ide om AST (akademisk specialisttjänstgöring). Denna gång inom skolhälsovården.

Heby kommun har ännu en gång visat att de vill ligga i framkant för att kunna rekrytera (och behålla) värdefulla kompetenser för att ha en hög kompetens inom viktiga områden. Vi vet ju alla att ohälsan ökar hos barn och ungdomar så därför är det extra viktigt att det finns en specialistkompetens inom detta område. Dessutom är det viktigt med ett gott omhändertagande för alla ensamkommande flyktingbarn som skolhälsovården tar ett stort ansvar för. AST-utbildning inom detta område är Heby först med i Sverige. De var även först som kommun att teckna avtal för AST inom vård och omsorg med utbildning till specialistsjuksköterska inom Vård av Äldre. Läs mer om Akademisk specialisttjänstgöring här, det finns bland annat en film med Susanne som har AST-tjänsten vård av äldre i Heby.

Förhandlingar om arbetstider

Vårdförbundet har tillsammans med ledningen på Akademiska Sjukhuset under hela våren fört samtal och träffats kontinuerligt varannan vecka, och senaste månaden varje vecka, för att hitta en lösning på hur vi skall kunna arbeta mer hälsosamt samt att diskutera fram förslag på nya arbetstidsmodeller som vi kan komma överens om i ett kollektivavtal.

Vårdförbundets yrkanden är och har varit att det skall finnas återhämtningstid för de som arbetar natt och att den skall vara inräknad i nattarbetstiden. Vi vill att varje arbetad natt på 10 timmar skall vara värd 14 timmar. I en förhandling är det sen ett givande och tagande och hur det i slutändan blir är ännu inte klart. Men båda parter arbetar utifrån att det ska bli en förläggning av arbetstiden som rimmar med den arbetstidsforskning som finns på området. Intentionen är fortfarande att det skall finnas ett avtal som kan tas i bruk i höst. Men båda parter vill att det skall bli bra och därför skyndar vi inte på förhandlingarna. Mer information kommer framöver.

Kom gärna på de medlemsmöten som bokas in framöver. Kolla här på webben, eller i din mail för uppdatering av datum.

Tack för mig!

Jag kommer att avsluta mitt uppdrag från och med 1 juni 2016 och tackar för de här dryga tre åren jag innehaft förtroendeuppdraget som ordförande för Avdelning Uppsala. Det har varit tufft ibland men också många lärorika och roliga dagar.

Jag önskar att ni alla får en fin sommar med solsken och vackert väder och att ni kommer att kunna njuta av en skön semester tillsammans med familj och vänner.

Allt gott!
Monica Hedström Carlsson
Avdelningsordförande