Nyhetsbrev om Vårdförbundets modell för specialistutbildning

Sjuksköterskor i patientrum på nattintensiven på Mälarsjukhuset. I sängen ligger en äldre patient.

Idag minskar såväl andelen som antalet specialistsjuksköterskor i Sverige. Det är en trend som måste vändas.

Med en bra utbildning och bra villkor för dig som utbildar dig till specialist kan vi vända trenden. Vårdförbundet har tagit fram modellen akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor, AST.

Modellen innebär att du som sjuksköterska kan söka utbildningsanställning med full lön och villkor enligt kollektivavtal. Idag erbjuder tre landsting och fyra kommuner AST. Ytterligare fyra landsting/regioner erbjuder utbildningsanställning med liknande villkor.

Heby kommun i Uppsala län har avtal med Vårdförbundet om AST och en medlem, Susanne Eriksson, har en utbildningsanställning med inriktning mot äldrevård som en följd av avtalet.

Vårdförbundet bedriver ett aktivt påverkansarbete i länet

Vi träffar så gott som dagligen arbetsgivare och beslutsfattare inom kommuner, landsting och privat verksamhet. Vi pratar om bristen på specialistsjuksköterskor och presenterar vår modell AST, akademisk specialisttjänstgöring som en viktig satsning för att ge fler möjlighet att utbilda sig till specialister.

Som medlem i Vårdförbundet kan du också påverka

Du kan berätta att du är intresserad av AST och skulle söka en utbildningsanställning ifall möjligheten fanns. Om vi är många som berättar om AST och frågar efter utbildningsanställningar på våra arbetsplatser ökar vi möjligheten att det ska bli verklighet.

Läs mer om AST, frågor och svar och vad du kan göra för att påverka fler arbetsgivare på www.vardforbundet.se/ast

Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta oss via 0771-420 420 eller info.uppsala@vardforbundet.se

/Avdelningsstyrelsen

Brevet skickades 2016-02-17 till alla medlemmar som lämnat en e-postadress till Vårdförbundet.