Nyhetsbrev 25 november 2016

Avdelningsstyrelsen i Uppsala län

Bakifrån från vänster Carin, Anna, Linnéa, Anna, Kristina och Kasper. Sitter från vänster gör Jonas, Madeleine, Kristina och Christine.

Ny styrelse efter årsmötet

Den 19 september ägde Avdelning Uppsalas årsmöte rum, en helt ny styrelse valdes där halva styrelsen är nya i uppdraget. En bra sammansättning av olika person och kompetenser, nytänkande och erfarenheter är nu en del av den nya styrelsen.

Sedan årsmötet har vi arbetat intensivt med verksamhetsplanen inför 2017 och tagit stort avstamp i vad medlemmarna vill att vi ska genomföra nästa år. Dels vad som framkom under årsmötet men också vad som har framkommit i årets medlemsundersökning som Vårdförbundet genomfört.

Vi kommer ha ett stort fokus på medlemsaktiviteter, medlemsutbildningar, chefs- och ledaraktiviteter, utbildningar för våra förtroendevalda, avtalsfrågor samt arbetsplatsnärvaro nästa år. Vi har redan nu under hösten intensifierat vår arbetsplatsnärvaro och är varje vecka ute på flertalet besök på arbetsplatser för att möta våra medlemmar.

Löneöversyn 2017

Vi sätter snart igång löneöversynen inför 2017 och kommer presentera Vårdförbundets livslönerapport för de arbetsgivare vi möter. Det råder stor brist på sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor – men också brist på bra villkor. Vårdförbundets rapport visar på en livslön långt under den för andra yrken med jämförbar utbildningsnivå.

  • För att nå upp till en rimlig livslön för våra fyra yrkesgrupper skulle det innebära runt 30 procent mer i lön under ett yrkesliv. 
  • En lönespridning där de högst betalda tjänar dubbelt så mycket som de lägst betalda. Den sammanpressade lönestrukturen är destruktiv både när det gäller möjligheten att rekrytera och behålla personal i vården.
  • Arbetsgivare som tar ansvar för löneprocessen och använder individuell och differentierad lönesättning.
  • En kraftig ökning av livslönen så att våra medlemmar minst har samma löneutveckling som andra motsvarande grupper under ett yrkesliv.
  • En specialistutbildning som lönar sig. Rejäla lönelyft efter kompetensutveckling är en självklarhet.

Vill du läsa mer om Vårdförbundets livslönerapport hittar du den här. Vill du läsa avdelning Uppsala yrkanden inför löneöversyn kommer de att finnas på vår hemisda inom kort.

Förhandlingar om nattarbetstid

Det pågår ett gediget centralt arbete mellan Vårdförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vad gäller nattarbetstidsförhandlingarna. Gå gärna in på Avtalsbloggen och följ utvecklingen av förhandlingar och arbetet med att få hälsosamma arbetstider för Vårdförbundets medlemmar.

Som många medlemmar läst på vår hemsida men även i media har Vårdförbundet ett stort pågående arbete med landstinget i Uppsala län vad gäller arbetstidsmodellerna på Akademiska Sjukhuset. Arbetet fortlöper även om vi i nuläget inte förhandlar nya partsgemensamma modeller, men mycket annat arbete pågår i samband med avvecklandet av arbetstidsmodellerna. Vårt mål är att vi ska teckna nya kollektivavtalade arbetstidsmodeller med fokus på hälsosamma arbetstider och återhämtning.

Utökat stöd till chefsmedlemmar

Under september månad har Vårdförbundet anställt tre chefsspecialister. Chefsspecialisterna ska ge ett direkt stöd till våra chefs- och ledarmedlemmar. Det är ett led i den satsning som Vårdförbundet gör för att behålla befintliga och attrahera nya chefsmedlemmar. Chefer har en nyckelroll i vården och att vi ger stöd till utveckling för den gruppen kommer gynna alla medlemmar.

Chefs- och ledarmedlemmar i avdelning Uppsala som vill ha stöd kan ta kontakt med Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 och använd knappval 5, eller ringa direkt till chefsspecialist Marianne Hiller på 08-453 21 07.

Arbete för ny vision har startat

Vi har under hösten haft två biokvällar där vi i dialog med medlemmar inhämtat deras kunskap och tankar kring vården, yrket och villkoren 10-15 år fram i tiden för att få ett bra och brett underlag inför Vårdförbundets nya Vision som kongressombuden ska fatta beslut om på Kongressen 2018. Vill du veta mer om den nya Visionen kan du hitta information här samt lämna din åsikt om vår framtid.

Lär dig mer om personcentrerad vård

Vi vill att så många medlemmar som möjligt ska få tillfälle att fördjupa sig i ämnet personcentrerad vård. Tillsammans har vi stora möjligheter att påverka och utveckla vården. Vill du lära dig mer om personcentrerad vård? Starta en studiecirkel tillsammans med några kollegor! Du behöver ingen förkunskap för att delta i studiecirkeln - bara nyfikenhet och en lust att lära. Vårdförbundet har tagit fram ett material ni kan använda: Att ändra perspektiv - en studiecirkel om personcentrerad vård. 

Nominera till valberedningen

Just nu håller vi nomineringar till uppdraget som lokal valberedare öppen till och med den 27 nov. Dagen efter börjar röstningen via webb för att göra fyllnadsval till nuvarande valberedninge som har tappat i skala under hösten. Mandatperioden är till och med 15 oktober 2017. Uppdraget innebär att förbereda samtliga val till ny styrelse och kongressombud till årsmötet hösten 2017. Har du en kollega eller själv är intresserad av uppdraget kan du läsa mer på vår webbplats.

Vi har gjort många arbetsplatsbesök under hösten och kommer fortsätta med detta. Vill du ha ett besök av styrelsen på din arbetsplats ta gärna kontakt med oss, vi kommer gärna ut till dig!

Välkommen på decemberfika

Slutligen vill vi bjuda in samtliga medlemmar till Vårdförbundets decemberfika den 7 december. Välkommen på glögg och lussekatter för att i trevlig julanda ha trevligt med varandra! För er medlemmar som vi inte träffar på glöggminglet vill vi tacka för detta år med alla medlemmars stora engagemang för våra villkor, yrket och vården. Det är så glädjande att se allt engagemang som finns hos oss alla, tillsammans kan vi åstadkomma många och viktiga förändringar!

Några ord från nyvald avdelningsordförande Madeleine Grenå

Idag passerade vecka nio, i nio veckor har jag haft uppdraget som Avdelningsordförande i Vårdförbundet Uppsala. Förtroendet är fortfarande överväldigande att ta in. Jag är stolt, glad och otroligt peppad att fortsätta utveckla och leda den fackliga verksamheten. Att se alla medlemmar och förtroendevalda som dagligen engagerar sig fackligt på sina arbetsplatser och som driver våra frågor framåt får mig att vilja skrika rakt ut av glädje! Även om vi ibland tycker det går långsamt, stöter på motstånd och inte tycker lika så drivs vi alla av en och samma låga - vi har viljan att utveckla och förbättra våra villkor, yrket och vården! Det är något att vara riktigt stolt över!

/Madeleine Grenå