Nyhetsbrev 16 december 2016

I det här korta nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om svar till medlemmarnas förslag om nästa års verksamhet, om en intervju med avdelningsordförande Madeleine Grenå och om ett seminarium om pension för privatanställda.

Respons på förslag från årsmötet

Under årsmötet i september fick medlemmarna tycka till om verksamheten nästa år. Under varje delmål, beslutat av kongressen 2014, kunde medlemmarna skriva in sina tankar och förslag som de ville skicka med till styrelsens planering. Nu har verksamhetsplaneringen för nästa år kommit så långt att styrelsen kan lämna en respons tillbaka till medlemmarna.

Exempel på förslag som kom in är "AST på Akademiska sjukhuset och Enköpings lasarett". Styrelsen svar är "Vi har landstingspolitikerna med oss i frågan och kommer arbeta aktivt för att teckna avtal om AST med flera arbetsgivare. Du som är positiv till AST och själv intresserad av en specialistutbildning i den formen tala med din chef, berätta vad som skulle motivera dig."

Läs alla förslag och svar här.

Intervju med avdelningsordförande Madeleine Grenå

Madeleine Grenå har nu varit ordförande i Uppsala i knappt tre månader. Vi har ställt några frågor till henne om den första tiden, bland annat vad har varit roligast hittills med uppdraget?
- Efter 10 veckor i uppdraget är jag så otroligt stolt och glad över allt engagemang som varje medlem har för våra villkor, våra yrken och vården. Vi drivs av samma låga och det är så häftigt att se styrkan i det. Så att vara ute hos medlemmarna och ta del av deras engagemang och lyfta upp deras idéer är det absolut roligaste jag gör varje dag!

Läs hela intervjun med Madeleine här.

Nytt centralt avtal med Sveriges Kommuner och Landsting SKL

Den 1 december 2016 tecknade vi ett centralt avtal med SKL om nattarbete, utbildningsanställning och att hitta samsyn om vad som är hälsosamma arbetstider. Innehållet kommer börja gälla olika tidpunkter mellan 2016 -2018. Vanliga frågor och svar om avtalet hittar du här. Vi har inlett diskussioner med arbetsgivaren landstinget om lokala tillämpningar av det centrala avtalet.

Seminarium om pensionssystemet 11 januari, för dig som är privat anställd

Vårdförbundet bjuder in dig med utbildning som sjuksköterska, barnmorska, biomedicinsk analytiker eller röntgensjuksköterska inom privat sektor och har tjänstepensionen ITP till ett seminarium som hjälper dig att fatta trygga och välgrundade beslut kring din pension.

Läs mer och anmäl dig – sista anmälningsdag 6 januari!

Mer som händer i januari

  • 9 januari träffar vi deltagarna på KUÅ (kliniskt utvecklingsår).
  • 11 januari på eftermiddagen är det ett seminarium om pensioner för medlemmar anställda i landsting eller kommun. Aktiviteten är fulltecknad.
  • 17 januari träffar vi studenter på BMC.
  • 23 januari är det årets första introduktionsdag för nya förtroendevalda.

Om du behöver kontakta Vårdförbundet under jul- och nyårsdagarna så finns det förtroendevalda på plats på kansliet, och Vårdförbundet Direkt öppet alla vardagar.

Styrelsen och medarbetarna på Vårdförbundet Avdelning Uppsala önskar god jul och ett gott nytt år!