Nyhetsbrev 1:2016

Tre sjuksköterskor sitter och samtalar runt ett bord.

Här är årets första nyhetsbrev.

Omförhandling av arbetstidsmodeller Akademiska sjukhuset

De partsgemensamma arbetsmötena på Akademiska Sjukhuset gällande arbetstidsmodellerna fortgår enligt den uppgjorda planen. Det återstår ännu en hel del arbete men styrelsen har den 8/2 beslutat att förlänga det befintliga avtalet med ytterligare 2 månader till den 30/4 i första hand, för att det gemensamma arbetet skall kunna fortsätta på ett bra sätt.
Medlemsmötet 22/2 ställs in då vi inte kommer ha något nytt att berätta vid det tillfället. Nästa datum för möte är 8/3.

Doktorand, disputerad - och sen då?

Den 3/2 på kvällen hade Vårdförbundet i Uppsala en workshop för medlemmar som är forskare och/eller doktorander. Temat var "Doktorand, disputerad och sen då?" Vi diskuterade vilka möjligheter och hinder som finns i karriärutvecklingen samt hur vi ska kunna arbeta mer framgångsrikt för att få karriärtjänster som tar tillvara forskningen och samtidigt ger en större nytta för vårdens verksamheter. Implementeringen av till exempel ny omvårdnadsforskning måste beredas större möjligheter. Kvällen var välbesökt och det blev många bra diskussioner. Medverkade gjorde Ulla Falk ombudsman på Vårdförbundet samt Kristina Malm-Jansson handläggare på Vårdförbundet. Från styrelsen deltog ordförande Monica Hedström Carlsson och Cecilia Schmidt-Karlsson.

Biokvällen 4 februari

Ett namn på en schemarad - eller en profession vars kompetens faktiskt har betydelse för vårdens kvalitet? Det var titeln på kvällens föredrag. Camilla Fröjd disputerade 2007 och arbetar numera som universitetslektor vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper vid Uppsala Universitet. Camilla pratade om sjuksköterskeprofessionens status i sjukvården och de hinder och möjligheter som finns för sjuksköterskor att få använda sin kompetens för att nå högkvalitativ omvårdnad. Camillas föredrag engagerade och utmanade. Därpå såg vi tillsammans "Suffragette" om den tidiga feministrörelsen i London.

Brevet har skickats ut 2016-02-16 till alla som lämnat en e-postadress till Vårdförbundet.