Nyhetsbrev 10 juni 2016

Detaljer med kopp, tangenbord och hand som skriver på anteckningsblock.

Vi sammanfattar de viktigaste nyheterna och tips inför sommaren. Brevet har skickats med e-post till de medlemmar som lämnat en e-postadress till Vårdförbundet.

Inför sommaren

Det uppstår alltid många frågor inför sommarsemestern, bland annat möjligheten att kombinera föräldraledighet och semester, uppskjuten semester och beordring/avbrott av semester. Du hittar en hel del generella svar på vår webbplats.

Kontakt med Vårdförbundet under sommaren

Det finns alltid styrelseledamöter i tjänst under sommaren. För kontakt, stöd och råd ring till Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller skriv till info.uppsala@vardforbundet.se

Samtal pågår

Vi för fortfarande samtal med arbetsgivaren landstinget om arbetstidsmodeller för Akademiska sjukhuset. Nästa medlemsmöte är på måndag kväll 13 juni, kl. 16:30 i Wieselsalen Psykiatrins Hus. Vi kommer erbjuda fler mötestillfällen.

Ordförandeskapet för avdelningen

Monica Hedström Carlsson har på egen begäran avslutat uppdraget som avdelningsordförande från och med 2016-06-01. I hennes ställe leder vice ordförande Ivan Gosijer avdelningens arbete, i avvaktan på att årsmötet efter sommaren väljer en ny ordinarie avdelningsordförande.

Inför årsmötet

Årsmötet ska välja avdelningsordförande, vice avdelningsordförande, styrelseledamöter, kongressombud och ersättare för kongressombud. Nästan alla som är nominerade till ett eller flera av dessa uppdrag har skrivit en presentation om sig själv.

Vi uppmanar dig som är medlem att läsa dessa presentationer och bilda dig en egen uppfattning om kandidaterna. Du hittar namn, foton och presentationer via vår webbplats.

15 juni kommer valberedningens förslag att presenteras på vår webb.

Kommande aktiviteter

På kvällen 23 och 25 augusti håller vi valmöten, där du som medlem kan träffa de som kandiderar till olika uppdrag för avdelningen. Lokalen är Bangårdsgatan 4 A i Uppsala, vi återkommer med tid längre fram.

29 augusti är nästa biokväll, inbjudan kommer skickas ut med e-post längre fram.

9-10 september är det medlemsresa med Cinderella, inbjudan skickas ut med e-post efter midsommar.

Vi vill avslutningsvis önska alla medlemmar en skön sommar!
/Avdelningsstyrelsen