Dags för nyval, nominera dig eller någon annan!

En grupp personer håller upp röstkort med siffror på

I Vårdförbundets stadga står det ”Rätten och möjligheten till delaktighet och medskapande i Vårdförbundet är vår styrka.”

På årsmötet 19 september 2017 ska det väljas ny avdelningsstyrelse, valberedning och kongressombud till avdelning Uppsala. Du har nu möjlighet att nominera dig själv eller någon annan till uppdragen.

Att tänka på:

  • Endast medlemmar kan nomineras till uppdragen.
  • Endast medlemmar kan nominera.
  • Kom ihåg att tillfråga den som nomineras.
  • Mandatperioden för uppdragen är 4 år från årsmötet 19 september.

Du kan nominera fram till den 20 augusti. Önskar du nominera samma person till flera uppdrag så behöver du fylla i ett formulär för varje uppdrag.

Du kan också skriva ut, fylla i och posta en nominering, då använder du den här blanketten.

Har du frågor är du välkommen att kontakta valberedningen.

Ytterligare information och inkomna nomineringar kommer att läggas ut på webben framöver. Observera att nomineringarna till uppdraget som lokal valberedare inte kommer att behandlas av valberedningen.

Välkommen med din nominering!

Valberedning avdelning Uppsala
Marie-Louise Aarflot, Gun Andersson, Emma Ivarsson, Lille-Mor Jansson, Zoya Khosravi, Eva Nilsson Stafberg, Rabi Salim.

Rollbeskrivningarna