Nominerade till styrelseuppdrag 2017

Här redovisar vi de nomineringar som har inkommit till uppdragen som avdelningsordförande, vice avdelningsordförande och styrelseledamot. Är du medlem kan du lämna nomineringar till valberedningen till och med 20 augusti.

Nominerad till uppdrag som avdelningsordförande


Carin Hilding. Dagsjukvårdavdelning endokrinologi och diabetes, Akademiska sjukhuset. Presentation kommer.


Kristina Lundmark. Flogsta vårdcentral, primärvården. Presentation kommer.

Sofia Lindström Hernefalk. CIVA, Akademiska sjukhuset. Presentation Sofia.

Nominerad till uppdrag som vice avdelningsordförande


Anna Åström. Kirurg- och ortopedanestesin, Akademiska sjukhuset. Presentation Anna.

Carin Hilding, se ovan.

Kristina Lundmark, se ovan.

Sofia Lindström Hernefalk, se ovan.


Mikko Partanen. OPÖ-uppvakningsavdelningen, Akademiska sjukhuset. Presentation kommer.

Nominerad till uppdrag som styrelseledamot


Kasper Nordlinder. Oscar II-dialysen, Akademiska sjukhuset. Presentation kommer.

Johan Bäckander. NIVA, Akademiska sjukhuset. Presentation Johan.

Susanne Zetterberg. Joursjukvården Uppsala kommun. Presentation och bild kommer.

Sanja Cikota. Röntgenavdelning 1, Akademiska sjukhuset. Presentation och bild kommer.

Anna Åström, se ovan.

Carin Hilding, se ovan.

Kristina Lundmark, se ovan.

Emanuel Pettersson. Sjukvårdens larmcentral, Akademiska sjukhuset. Presentation och bild kommer.

Karin Englesson, Thoraxanestesi, Akademiska sjukhuset. Presentation och bild kommer.

Lämna ytterligare nominering?

Här finns information om hur du går tillväga. Observera att nomineringen ska vara inskickad senast 20 augusti.