Nominerade till styrelseuppdrag 2017

Här redovisar vi de nomineringar som har inkommit till uppdragen som avdelningsordförande, vice avdelningsordförande och styrelseledamot.

Nominerad till uppdrag som avdelningsordförande


Carin Hilding. Dagsjukvårdavdelning endokrinologi och diabetes, Akademiska sjukhuset. Presentation Carin.


Kristina Lundmark. Flogsta vårdcentral, primärvården. Valberedningens förslag.  Presentation Kristina.

Sofia Lindström Hernefalk. CIVA, Akademiska sjukhuset. Presentation Sofia.

Nominerad till uppdrag som vice avdelningsordförande

Carin Hilding, se ovan.

Kristina Lundmark, se ovan.

Sofia Lindström Hernefalk, se ovan. Valberedningens förslag.

Nominerad till uppdrag som styrelseledamot

Johan Bäckander. NIVA, Akademiska sjukhuset. Valberedningens förslag. Presentation Johan.

Susanne Zetterberg. Joursjukvården Uppsala kommun. Valberedningens förslag. Presentation Susanne.

Sanja Cikota. Röntgenavdelning 1, Akademiska sjukhuset. Valberedningens förslag. Presentation och bild kommer.

Anna Åström, se ovan. Valberedningens förslag. Presentation Anna.

Carin Hilding, se ovan.

Kristina Lundmark, se ovan.

Emanuel Pettersson. Sjukvårdens larmcentral, Akademiska sjukhuset. Valberedningens förslag. Presentation Emanuel.

Mahtia Adinda, Klinisk kemi/farmakologi. Valberedningens förslag. Presentation Mahtia.