Nominerade till övriga uppdrag 2017

Här redovisar vi de nomineringar som inkommit till uppdrag som kongressombud, ersättare för kongressombud och valberedning.

Nominerad till uppdrag som kongressombud

Carin Hilding
Emanuel Pettersson Valberedningens förslag.
Sofia Lindström Hernefalk Valberedningens förslag.

Valberedningen har även föreslagit Magnus Grabski som kongressombud.

Nominerad till uppdrag som ersättare för kongressombud

Inga nomineringar har inkommit.

Valberedningen föreslår Marie-Louise Aarflot och Gun Andersson.

Nominerad till valberedningen

Ännu har inga nomineringar inkommit. Du kan föreslå namn till valberedningen till och med 18 september, skriv till info.uppsala@vardforbundet.se Personen du föreslår måste vara medlem och ha tackat ja till uppdraget.