Uppdragets mandattid löper ut, dags för omval!

Ditt uppdrag som förtroendevald på arbetsplats går ut 2019-10-15. Det gäller uppdrag på arbetsplats såväl som förtroendeuppdrag på förvaltningsnivå, verksamhetsområde eller central samverkan.

Om du vill fortsätta uppdraget i 2 år till, eller om ni väljer en ny förtroendevald så behöver val ske senast 4 oktober. Det är möjligt att vara fler än en förtroendevald på en arbetsplats. Mandatperioden är från valdagen till 2021-10-15.

Som fackligt förtroendevald kan du göra stora insatser för dig och dina arbetskamrater. Tillsammans har ni möjlighet att påverka i frågor som rör arbetsmiljö, villkor, yrket och vårdens utveckling. Du erbjuds facklig utbildning för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och inspiration. Dessutom lär du dig mycket om verksamheten och knyter många värdefulla kontakter.

Som förtroendevald på arbetsplatsen i Vårdförbundet är du också skyddsombud. Uppdraget som skyddsombud är reglerat i lag och ger dig en betydande roll i det lokala arbetsmiljöarbetet.

På många arbetsplatser har medlemmarna valt en kollega som förtroendevald, men det finns också arbetsplatser utan förtroendevald. Risken är då stor att man missar viktiga möjligheter att påverka på arbetsplatsen samt värdefullt stöd och information från Vårdförbundet. Så val av en eller flera förtroendevalda på arbetsplatsen har stor betydelse.

I augusti fick du som idag är förtroendevald ett brev hemskickat, med mer information om hur du gör för att ordna val på din arbetsplats och med den blankett som ni använder för att dokumentera och anmäla valet. Blanketten finns även här.

Är du inte intresserad av att fortsätta ditt uppdrag kommer det avslutas per automatik 16 oktober.

Har du ytterligare ett förtroendeuppdrag i samverkan, exempelvis i en förvaltning eller för ett verksamhetsområde? Även det uppdraget upphör 2019-10-15 men förlängs efter styrelsebeslut om du väljs om på arbetsplatsen. Om du inte vill fortsätta ett sådant uppdrag behöver du kontakta oss.

Har du frågor? Kontakta avdelningens administratör Maria Back på 018-67 70 41 eller maria.back@vardforbundet.se

Höstens utbildningar för förtroendevalda - facklig grundutbildning och temadagar - hittar du i Aktiviteter och utbildningar

Med vänlig hälsning

/Avdelningsstyrelsen