Kalendarium för 2018, förtroendevalda

En hand som skriver med en blå penna i en skrivbok. I bakgrunden ses en laptop.

Här hittar du som är eller blir förtroendevald datum för 2018 års utbildningstillfällen.

Introduktion för nya förtroendevalda

Utbildningen omfattar en dag och genomförs 25 januari, 27 mars, 11 september och 23 oktober. Dagen innehåller pass om Vårdförbundets organisation, ditt uppdrag som förtroendevald och skyddsombud samt utvecklingsmöjligheterna i din nära arbetsmiljö och partsrelationen på arbetsplatsen.

Grundutbildning för förtroendevalda

Utbildningen omfattar tre dagar och genomförs tisdag-torsdag följande veckor: 7, 11, 15, 22, 36, 41, 45 och 48. Utbildningen sker i nationell regi, med förtroendevalda från mellansverige. Utbildningen ges vecka 15 och 45 i Uppsala, vecka 22 på internat med övernattning samt övriga veckor i centrala Stockholm.

Utbildningen bygger på att du har deltagit i introduktionsutbildningen, engagerat dig i anvisade egenstudier och att du medverkar i samtliga övningar samtliga dagar.

Temadagar 2018

Alla förtroendevalda, oavsett arbetsgivare, är välkomna till alla utbildningar. Inga förkunskaper krävs. Observera att varje utbildning bara ges en gång under året. Innehållet i respektive dag är ännu inte klart, håll utkik på vår webb och i din e-postlåda för mer information.

  • 7 februari
  • 17 april
  • 18 september
  • 5 december

Anmälan

Anmälan till aktiviteterna sker via "Aktiviteter och utbildningar". Du kan redan nu anmäla dig till introduktionsdagar, grundutbildning och temautbildningarna! 

Vi reserverar oss för att datum och/eller innehåll kan komma att ändras, vi har aktuell info på vår webb.

Vi hoppas förstås på att få träffa dig ofta i olika sammanhang. Har du några frågor eller önskemål är du alltid välkommen att höra av dig.
/Avdelningsstyrelsen