Kalendarium för 2017, förtroendevalda

En hand som skriver med en blå penna i en skrivbok. I bakgrunden ses en laptop.

Här hittar du som är eller blir förtroendevald datum för 2017 års utbildningstillfällen.

Introduktion för nya förtroendevalda

Utbildningen omfattar en dag och genomförs 23 januari, 3 maj, 31 augusti, 28 september, 31 oktober och 10 november. Det planerade tillfället 14 mars är inställt pga uteblivna anmälningar.

Grundutbildning för förtroendevalda

Utbildningen omfattar tre dagar och genomförs tisdag-torsdag följande veckor: 7, 10, 13, 17, 22, 36, 38, 42, 46 och 48. Utbildningen sker i nationell regi, med förtroendevalda från mellansverige.

Utbildningen ges omväxlande i Uppsala och Stockholm och ibland som internat, mer information om varje tillfälle hittar du i "Aktiviteter och utbildningar". Genomförd introduktionsutbildning är ett krav för deltagande.

Temadagar 2017

Alla förtroendevalda oavsett arbetsgivare är välkomna till alla utbildningar. Observera att varje utbildning bara ges en gång under året. Mer information om innehållet i respektive dag kommer i särskild inbjudan.

  • Tema lön, 2 februari
  • Tema ledighet och arbetstid, 18 april
  • Nytt! Utbildningsdag 2 maj om nya HÖK 16. För dig som är anställd i regionen eller någon av länets kommuner. 
  • Tema e-hälsa, 13 september
  • Tema hälsosamma arbetstider, 5 oktober

Anmälan

Anmälan till aktiviteterna sker via "Aktiviteter och utbildningar". Du kan anmäla dig till alla tillfällen. Vi reserverar oss för att datum och/eller innehåll kan komma att ändras, vi har aktuell info i "Aktiviteter och utbildningar".

Vi hoppas förstås på att få träffa dig ofta i olika sammanhang. Har du några frågor eller önskemål är du alltid välkommen att höra av dig.
/Avdelningsstyrelsen