Utbildningar för förtroendevalda 2019

Fem händer greppar varandra vid handleden, händerna formar tillsammans en cirkel.

Här hittar du som är eller blir förtroendevald information om och datum för 2019 års utbildningstillfällen.

Facklig grundutbildning dag 1 - introduktionsdag

Utbildningen omfattar 1 dag och ges 17 januari, 3 april, 3 september och 22 oktober. Dagen innehåller pass om Vårdförbundets organisation, ditt uppdrag som förtroendevald och skyddsombud samt utvecklingsmöjligheterna i din nära arbetsmiljö och partsrelationen på arbetsplatsen.

Facklig grundutbildning dag 2-4

Utbildningen omfattar 3 dagar och genomförs tisdag-torsdag vecka 7, 11, 15, 21, 37, 42, 46 och 49. Utbildningen ges omväxlande i Stockholm och Uppsala. I maj har utbildningen form av internat med övernattningar.

Utbildningen sker i nationell regi, med förtroendevalda från mellansverige. Du väljer det tillfälle som passar dig bäst. Du måste ha anmält dig till en introduktionsdag som ligger före grundutbildningen, eller deltagit på en introduktionsdag för att kunna anmäla dig till grundutbildningen. 

Utbildningen bygger på att du har deltagit i introduktionsutbildningen, engagerat dig i anvisade egenstudier och att du medverkar i samtliga övningar samtliga dagar.

Temautbildningar

Alla förtroendevalda oavsett arbetsgivare är välkomna till alla temautbildningar. Inga förkunskaper krävs. Observera att två utbildningar ges två gånger under året.

  • 31 januari – Hälsosamma arbetstider
  • 21 februari – Samverkan och medbestämmandelagen MBL
  • 8 maj – Arbetsmiljö, min roll som skyddsombud
  • 26 september - Arbetsmiljö, min roll som skyddsombud
  • 5 november – Lön
  • 12 december - Samverkan och medbestämmandelagen MBL

Anmälan till aktiviteterna sker via "Aktiviteter och utbildningar". Anmäl dig gärna redan idag, men komihåg att söka ledigt med lön för facklig utbildning i god tid.

Vi reserverar oss för att datum och/eller innehåll kan komma att ändras.

Viktigt! Webbutbildning om personuppgiftshantering och GDPR

Den nya dataskyddslagstiftningen (även kallad GDPR) gäller från den 25:e maj 2018. För att medlem ska känna sig trygg behöver du som är förtroendevald i Vårdförbundet gå vår utbildning om hur vi hanterar personuppgifter.

Utbildningen "Så här hanterar vi personuppgifter i Vårdförbundet" består av två avsnitt på 30 min var. Våra webbutbildningar hittar du i "Aktiviteter och utbildningar".

Vi hoppas förstås på att få träffa dig ofta i olika sammanhang. Har du några frågor eller önskemål är du alltid välkommen att höra av dig.

Varmt välkommen!

Kalendarium 2019

Här finns kalendariet som fil att skriva ut/spara.