Kalendarium för 2016

En illustration i klara färger. 4 människor, 3 kvinnor och 1 man står tillsammans. På bilden finns en pratbubbla med texten Tillsammans är vi starka och en pratbubbla med texten Vi har valt dig!

Här hittar du som är eller blir förtroendevald datum för 2016 års utbildningstillfällen. Observera att det har skett en del förändringar efter sommaren, några planerade utbildningsdagar har strukit och några datum har tillkommit.

Introduktion för nya förtroendevalda

Utbildningen omfattar 1 dag och genomförs 8 september, 13 oktober och 24 november.

Grundutbildning för nya förtroendevalda

Utbildningen omfattar tre dagar och genomförs tisdag-torsdag följande veckor: 37, 38, 39, 42, 48, 49. Utbildningen sker i nationell regi, med förtroendevalda från mellansverige. Under hösten går alla utbildningar i Stockholm, med undantag för v 42 då utbildningen hålls i Uppsala. Genomförd introduktionsutbildning är ett krav för deltagande. Vårdförbundet erbjuder boende för dig som har en och en halv timmes enkel resväg eller längre till utbildningsplatsen.

Fördjupad samverkansutbildning

Utbildningen har tyvärr fått ställas in, den var tänkt till 9-10 november.

Delegationsutbildning

Du som har gått grundutbildning är välkommen till en utbildningsdag om delegation, förhandlingsordning enligt lagar och avtal samt lokal förhandlingsordning. Utbildningen omfattar 1 dag och genomförs 14 oktober, 10 november och 16 december, obs nytt datum i november! 

Övriga utbildningsdagar 2016

Alla förtroendevalda oavsett arbetsgivare är välkomna till båda nedanstående utbildningar.

  • Skyddsombudsrollen 17 oktober
  • Karriär och villkor 16 november

Håll utkik i din mailbox och på vår webbplats efter information om tider, utbildningsinnehåll och inbjudningar. Vi reserverar oss för att datum och/eller innehåll kan komma att ändras, vi har aktuell info på vår webb.

Anmälan

Anmälan till aktiviteterna sker via "Aktiviteter och utbildningar" på webben. Du kan anmäla dig till alla tillfällen.

Vi hoppas förstås på att få träffa dig ofta i olika sammanhang. Har du några frågor eller önskemål är du alltid välkommen att höra av dig.

/Avdelningsstyrelsen