Intervju med ordförande Madeleine Grenå

Avdelningsordförande Madeleine Grenå står vid sitt skrivbord. I bakgrunden ses ett träskåp och en tavla.

Hej Madeleine! Du har nu varit ordförande i Uppsala i knappt tre månader så vi tänkte ställa några frågor om den första tiden, och ge medlemmarna möjlighet att ta del av dina tankar och funderingar.

-Varför var du intresserad av uppdraget som avdelningsordförande?

-Jag har haft en del förtroendeuppdrag tidigare och var nu redo att anta en ny utmaning. Jag är intresserad av Vårdförbundets frågor utifrån ett helhetsperspektiv och det får jag verkligen ägna mig åt som avdelningsordförande.

- Har du några särskilda egenskaper som gör att du passar som ordförande? Om ja, vilka?

- Lyhördhet och ett aktivt lyssnande är för mig egenskaper som jag både har och tror är viktiga i uppdraget. För att ha förtroendet från medlemmar i avdelningen och kunna driva medlemmarnas frågor behöver jag aktivt vara ute hos medlemmarna och lyssna in deras olika viljor. I grunden är vi en medlemsorganisation, en förening, och det brukar jag ofta gå tillbaka till när jag ibland funderar på olika val jag ska göra.

- Vad har varit roligast hittills med uppdraget?

- Efter 10 veckor i uppdraget är jag så otroligt stolt och glad över allt engagemang som varje medlem har för våra villkor, våra yrken och vården. Vi drivs av samma låga och det är så häftigt att se styrkan i det. Så att vara ute hos medlemmarna och ta del av deras engagemang och lyfta upp deras idéer är det absolut roligaste jag gör varje dag!

- Vad har varit svårast den första tiden?

- Att balansera medlemmarnas vilja mot vad vi kan åstadkomma. Vi som medlemmar vill otroligt mycket, för vi ser vad som behövs för att till exempel få bättre villkor. Men vi når inte alltid hela vägen med vad vi vill och många gånger känns det inte som en framgång alls, men utgångsläget var ofta sämre så det är ju inte ett totalt misslyckande heller.

- Om vi tittar framåt, vilka utmaningar ser du för medlemmarna i ditt län?

- Att vi alla medlemmar i länet ska orka arbeta heltid ett helt yrkesliv. Det är såklart inte en liten fråga och det krävs många och stora åtgärder för att nå dit. Men vi står inför den framtid redan idag där flera medlemmar går ner i tjänstgöringsgrad för att orka arbeta, de som slutar helt i yrket på grund av hög arbetsbelastning, minimal löneutveckling över tid och tuffa arbetstider. Något måste göras, och jag känner att jag har ett uppdrag från medlemmarna att driva denna fråga.

- På vilket sätt vill du möta medlemmarna och deras behov?

- För det första ska mötena ske ute på arbetsplatserna. Jag tror på idén att jag ska ut till medlemmarna, inte tvärtom. Jag agerar på deras mandat och därför är dialog mitt bästa och starkaste verktyg. För det andra tror jag medlemmens behov som individ ofta berör kollektivets behov, vi måste bli bättre på att se den kopplingen och agera utifrån den bilden.

- Till sist, hur tror du att Vårdförbundet kommer utvecklas de närmaste fem åren?

- Det är otroligt mycket som händer i Vårdförbundet just nu och framförallt ändrar vi perspektiv och utgår mycket från medlem. Låter ju kanske märkligt att vi inte gjort detta tidigare, men jag skulle vilja säga att vi mer och mer fokuserar och utgår ifrån medlemmarna behov och viljor. Sen tror jag också att vi kommer arbeta mer med att medlemmarna själva ska få driva frågor som är viktiga för dem med stöd från oss i styrelsen. Mer inflytande och påverkan för medlemmen.  

- Tack för samtalet Madeleine! Vi kommer gå vidare och intervjua flera i styrelsen längre fram.