Inkomna nomineringar

Här redovisar vi de nomineringar som lämnats till valberedningen.

Ordförande:

Ivan Gosijer, kirurg- och ortopedanestesi Akademiska sjukhuset.

Vice ordförande:

Ivan Gosijer, kirurg- och ortopedanestesi Akademiska sjukhuset.

Styrelseledamot:

Anna Söderman, kirurgoperation Akademiska sjukhuset.

Kasper Nordlinder, Oscardialysen, Akademiska sjukhuset.

Christine Lindkvist, avd 30 E, Akademiska sjukhuset.

Linnéa Oskarsson, Brännskadeintensiven, Akademiska sjukhuset.

Anna Kumm, gynekologisk anestesi och operation, Akademiska sjukhuset.

Ivan Gosijer, kirurg- och ortopedanestesi Akademiska sjukhuset.

Kongressombud:

Kasper Nordlinder, Oscardialysen, Akademiska sjukhuset.

Christine Lindkvist, avd 30 E, Akademiska sjukhuset.

Linnéa Oskarsson, Brännskadeintensiven, Akademiska sjukhuset.

Anna Kumm, gynekologisk anestesi och operation, Akademiska sjukhuset.

Ivan Gosijer, kirurg- och ortopedanestesi Akademiska sjukhuset.

Ersättare för kongressombud:

Anna Söderman, kirurgoperation Akademiska sjukhuset.