För förtroendevalda i Uppsala län

Här samlar vi information och material som vänder sig till dig som är eller vill bli förtroendevald i länet.

2015-11-23 Reviderad förhandlingsordning

Styrelsen har 2015-10-28 beslutar om ändringar i avdelningens förhandlingsordning; det dokument som beskriver vilken/vilka funktioner/uppdrag som har vilket förhandlingsmandat. Ändringar rör huvudsakligen ordförande/ombudsman, du kan hämta upp dokumentet nedan.

2015-07-29 Blankett för val av förtroendevald på arbetsplats

Alla nya förtroendevalda väljs till 2017-10-15 då nuvarande mandatperiod går ut. Nedan finns blankett med tillhörande mötesprotokoll, samt länk till hur valet ska gå till.