Utvärdering av löneöversyn 2017, för Region Uppsala och Enköpings kommun

Sjuksköterska i medicinförråd

Vi ska stämma av med din arbetsgivare hur processen kring årets löneöversyn har gått till. Det gör vi för att se att arbetsgivaren uppfyller sin del av avtalet; om processen fungerar bra eller om det på något håll fungerar sämre.

Löneöversynen 2017 avser perioden 2016-04-01 till 2017-03-30. Avstämningen bygger till stor del på information från dig och andra medlemmar. Nu ber vi dig som är anställd i Enköpings kommun eller Region Uppsala att svara på några frågor. Du som svarar är anonym. Alla svar är viktiga! En sammanställning av svaren kommer diskuteras med din arbetsgivare.

  • Enkäten stängd 14 juni, tack till alla som svarat!

/Avdelningsstyrelsen