Enkät om arbetsmiljön under sommaren

Patient blir röntgad liggandes i en patientsäng. Två blåklädda röntgensjuksköterskor står på var sida om sängen och ställer in röntgenutrustningen.

Målgrupp för enkäten är alla yrkesverksamma medlemmar i Uppsala län. Du som svarar får vara anonym. Sammanställningen av inkomna svar kommer användas i dialog med arbetsgivare om arbetsmiljön under sommaren och medlemmarnas möjligheter till semester. Tack för att du tar dig tid!

Enkät om arbetsmiljön sommaren 2016

Hur har sommaren varit utifrån din arbetssituation?
Har du fått 4 veckors sammanhängande semester under juni, juli eller augusti?
Har du blivit beordrad att bryta din pågående semester?
Har du varit föräldraledig i sommar?

Om du svarat ja på föregående fråga

Har du fått semester under juni, juli eller augusti?