Enkät - vad tycker du vi ska prioritera nästa år? Vad vill du att vi gör?

Ett rutigt A4-papper med skriften

Passa på att bidra till vår verksamhetsplanering 2018! Syftet med enkäten är att få en fingervisning om vad medlemmarna i avdelning Uppsala tycker är viktigast att jobba med och vilka aktiviteter ni gärna vill ha framöver.

Resultatet av enkäten kommer fungera som en bas för den nya styrelsen, vid prioriteringar av aktiviteter under året som kommer.

Uppsalas verksamhetsplanering 2018

1. Att människor har rätt till hälsa och helhet. Därför prioriterar vi att utveckla vården och göra den säker. Därför prioriterar vi att arbeta för personcentrerad vård.
2. Förutsättningen för vår insats är ett hållbart yrkesliv. Därför prioriterar vi att arbeta för en bättre arbetsmiljö med hälsosamma arbetstider så att våra medlemmar orkar med att jobba ett helt yrkesliv.
3. Vår kunskap ska värderas rätt. Därför prioriterar vi att arbeta för högre löner och bättre karriärmöjligheter.
4. Medlemsutveckling. Ju fler vi är desto starkare blir vi. Vi jobbar för att Vårdförbundet ska växa i medlemsantal. Medlemmar ska uppleva ett högt medlemsvärde.
Nedan följer exempel på vår verksamhet. Vänligen kryssa för de 3 punkter som du tycker är viktigast.
Vad är du mest intresserad av? Kryssa för 3 alternativ.
Hur föredrar du att mötas? Kryssa för 3 alternativ.