Årsmöte 2019 - praktisk information

Medlemmar i Uppsala län kallas till årsmöte 8 oktober på Uppsala Konsert & Kongress. Här kommer vi samla all information som rör årsmötet, vi fyller på löpande.

Tid, plats och anmälan

Årsmötet sker 8 oktober september, sal B på plan 3, Uppsala Konsert & Kongress. När årsmötesförhandlingarna är avslutade äter vi gemensam middag. Avprickning från 16:00, mötet startar cirka 17:00. Kaffe med smörgås och frukt finns framdukat från 16:00.

Anmälan till mötet med middag på Uppsala Konsert & Kongress sker via Aktiviteter och utbildningar. Anmäler du dig efter 18 september kan vi inte erbjuda plats på den efterföljande middagen, men du är självklart välkommen till årsmötesförhandlingarna.

Ja jag vill anmäla mig till årsmötet!

OBSERVERA! Kallelse till årsmötet sker via webben, via nyhetsbrev till alla medlemmar som lämnat sin e-post till Vårdförbundet samt via notis i Vårdfokus nr 8.

Vad ska årsmötet avhandla för ärenden?

Mötet kommer bland annat behandla de motioner som eventuellt kommer in, fyllnadsval till styrelsen och till valberedningen samt förslag om styrelsens arvode. Vi kommer uppmärksamma årets stipendiater för c- och d-uppsatser. Det kommer även vara torgdiskussioner på samma sätt som 2018, men med annat innehåll som vi återkommer om.

Vårdförbundets gemensamma mål för kongressperioden 2018-2022 är:

"Vi ska vara en stark, kollektivavtalsbärande organisation för våra fyra yrken med legitimitet och tyngd att driva och tillvarata medlems intressen samt påverka vården."

Beslut från kongress och förbundsstyrelsen kommer till stor del att styra vår verksamhet, men vi tar gärna emot förslag, idéer och synpunkter före och under årsmötet. Den gemensamma verksamhetsplanen och budgeten för hela Vårdförbundet beslutas av förbundsstyrelsen i december.

Årsmöteshandlingarna kommer göras tillgängliga här på webbplatsen.

Valmöte, träffa de nominerade

18 september är du välkommen till valmöte för att träffa de som är nominerade till uppdrag. Mötet börjar 17:30 på Bangårdsgatan 4 A, 5 tr.

Motion till årsmötet

Inga motioner har inkommit i tid, sista dag att lämna in var 10 juni.

Handlingar

Listas här allteftersom de färdigställs. 

Varmt välkommen till årsmötet!

/Avdelningsstyrelsen