Årsmöte 2018 - aktuell information

Ett stort antal människor som sträcker upp röstkort i luften

Medlemmar i Uppsala län kallas till årsmöte 27 september på Uppsala Konsert & Kongress. Här kommer vi samla all information som rör årsmötet, vi fyller på löpande.

Tid, plats och anmälan

Årsmötet sker 27 september, sal B på plan 3, Uppsala Konsert & Kongress. När årsmötesförhandlingarna är avslutade äter vi gemensam middag. Avprickning från 16:00, mötet startar cirka 17:00. Kaffe med smörgås och frukt finns framdukat från 16:00.

Anmälan till mötet med middag på Uppsala Konsert & Kongress sker via Aktiviteter och utbildningar. Anmäler du dig efter 10 september kan vi inte erbjuda plats på den efterföljande middagen, men du är självklart välkommen till årsmötesförhandlingarna.

OBSERVERA! Kallelse till årsmötet sker via webben, via nyhetsbrev till alla medlemmar som lämnat sin e-post till Vårdförbundet samt via notis i Vårdfokus nr 8 och 9.

Vad ska årsmötet avhandla för ärenden?

Mötet kommer bland annat behandla eventuellt inkomna motioner och propositioner från styrelsen. Årsmötet kommer få information om Vårdförbundets kongress och ges möjlighet att tycka till om avdelningens verksamhet 2019.

Vårdförbundets gemensamma mål för 2019 beslutas av förbundsstyrelsen i september. Man utgår från kongressens beslut om prioriterat område för kongressperioden. Besluten kommer till stor del att styra vår verksamhet, men vi tar gärna emot förslag, idéer och synpunkter. Den gemensamma verksamhetsplanen och budgeten för hela Vårdförbundet beslutas av förbundsstyrelsen i december.

Årsmöteshandlingarna kommer göras tillgängliga här på webbplatsen minst 14 dagar före årsmötet.

Vill du skriva en motion till årsmötet?

Det är inte längre möjligt att skicka in en motion till årsmötet, tidsgränsen har passerats. En motion har inkommit.

Varmt välkommen till årsmötet!

/Avdelningsstyrelsen