Årsmöte 2018 - aktuell information

Ett stort antal människor som sträcker upp röstkort i luften

Medlemmar i Uppsala län kallas till årsmöte 27 september på Uppsala Konsert & Kongress. Här kommer vi samla all information som rör årsmötet, vi fyller på löpande.

Tid, plats och anmälan

Årsmötet sker 27 september, sal B på plan 3, Uppsala Konsert & Kongress. När årsmötesförhandlingarna är avslutade äter vi gemensam middag. Avprickning från 16:00, mötet startar cirka 17:00. Kaffe med smörgås och frukt finns framdukat från 16:00.

Anmälan till mötet med middag på Uppsala Konsert & Kongress sker via Aktiviteter och utbildningar. Anmäler du dig efter 10 september kan vi inte erbjuda plats på den efterföljande middagen, men du är självklart välkommen till årsmötesförhandlingarna.

OBSERVERA! Kallelse till årsmötet sker via webben, via nyhetsbrev till alla medlemmar som lämnat sin e-post till Vårdförbundet samt via notis i Vårdfokus nr 8 och 9.

Vad ska årsmötet avhandla för ärenden?

Mötet kommer bland annat behandla en motion från en medlem och proposition från styrelsen. Årsmötet kommer få information om Vårdförbundets kongress och vi kommer lägga mycket tid på att diskutera och samtala om avdelningens verksamhet 2019.

Vårdförbundets gemensamma mål för kongressperioden 2018-2022  är:

"Vi ska vara en stark, kollektivavtalsbärande organisation för våra fyra yrken med legitimitet och tyngd att driva och tillvarata medlems intressen samt påverka vården."

Beslut från kongress och förbundsstyrelsen kommer till stor del att styra vår verksamhet, men vi tar gärna emot förslag, idéer och synpunkter. Den gemensamma verksamhetsplanen och budgeten för hela Vårdförbundet beslutas av förbundsstyrelsen i december.

Årsmöteshandlingarna kommer göras tillgängliga här på webbplatsen.

Handlingar

Föredragningslista

Motion om psykiatrisjuksköterskans yrke

Styrelsens svar till motionen

Förslag på fördelning av arvode

 

Varmt välkommen till årsmötet!

/Avdelningsstyrelsen