Årsmöte 2018

  • Två personer som sitter vid ett bord, en med en i-pad och en med ett anteckningsblock

    Skriv en motion till årsmötet 2018

    En motion är ett förslag från dig som medlem eller grupp av medlemmar, som du/ni vill att Vårdförbundet ska ta ställning till. Det kan vara en idé om något som du vill att Vårdförbundet arbetar vidare med, men det kan också vara något som du tycker att Vårdförbundet hittills inte gjort bra och därför önskar förändra.

  • Ett stort antal människor som sträcker upp röstkort i luften

    Årsmöte 2018 - aktuell information

    Medlemmar i Uppsala län kallas till årsmöte 27 september på Uppsala Konsert & Kongress. Här kommer vi samla all information som rör årsmötet, vi fyller på löpande.