Valberedningens förslag till ny styrelse med flera uppdrag

Nu har valberedningen lämnat sitt förslag till uppdrag som ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, kongressombud och ersättare.

Valberedningens förslag till årsmötet är följande:

Ordförande

Madeleine Grenå

Vice ordförande

Ivan Gosijer

Ledamöter

Kristina Lundmark
Kasper Nordlinder
Jenny Larsson (Jenny har återtagit sin nominering)
Anna Åström (tidigare Söderman)
Linnea Oskarsson
Kristina Eriksson
Christine Lindkvist

Kongressombud

Madeleine Grenå
Ivan Gosijer
Kristina Lundmark
Kasper Nordlinder
Linnea Oskarsson
Kristina Eriksson
Christine Lindkvist

Ersättare för kongressombud

Anna Söderman
Jenny Larsson (Jenny har återtagit sin nominering)

Motiveringen till det samlade förslaget

Valberedningen har i sitt uppdrag eftersträvat att ta fram en sammanhållen och engagerad styrelse. En styrelse som skall stärka förtroendet hos medlemmarna, vara synlig samt en kraft att räkna med.

Valberedningens förslag

Här finns förslaget som en fil du kan spara och skriva ut