Nomineringar till kongressombud och ersättare

Här redovisar vi de nomineringar som har inkommit till uppdrag som kongressombud och ersättare.

Nominerad till uppdrag som kongressombud är:

  • Kasper Nordlinder, valberedningens förslag
  • Christine Lindkvist, valberedningens förslag
  • Linnéa Oskarsson, valberedningens förslag
  • Ivan Gosijer, valberedningens förslag
  • Kristina Lundmark, valberedningens förslag
  • Kristina Eriksson, valberedningens förslag
  • Carin Hilding
  • Madeleine Grenå, valberedningens förslag

Nominerad till uppdrag som ersättare för kongressombud är:

  • Anna Åström (tidigare Söderman), valberedningens förslag

Årsmötet ska välja 7 kongressombud. Angående antal ersättare så finns det flera förslag om hur många de ska vara. Årsmötet får besluta om det före valen sker.

Samtliga ovan finns presenterade med bild och text på sidan över nominerade till styrelseuppdrag.

Mikko Partanen, Jenny Larsson, Lisa Stålnacke Fejde och Anna Kumm har på egen begäran återtagit sin nominering.