Vill du lämna en motion till årsmötet?

En samling kvinnor håller upp röstkort med siffror på

Nu tar vi emot motioner till årsmötet och den samling som sker 19 september på Uppsala Konsert & Kongress.

Uppdatering 2016-08-08:

Inga motioner har lämnats in av medlemmarna.

Valberedningen har lämnat förslag till årsmötet, se rubrikerna i vänstra spalten.

Styrelsen har lämnat förslag till årsmötet, som även de återfinns i vänstra spalten.