Nomineringar till styrelseuppdrag

Här redovisar vi de nomineringar som har inkommit till uppdrag som avdelningsordförande, vice avdelningsordförande och styrelseledamot.

Nominerad till uppdrag som avdelningsordförande är:

Madeleine Grenå, Medlemsrekrytering Vårdförbundet, tjänstledig från kirurgavdelning 70 A2, Akademiska sjukhuset. Presentation Madeleine. Valberedningens förslag.

Nominerad till uppdrag som vice avdelningsordförande är:

Ivan Gosijer, Kirurg- och ortopedanestesi Akademiska sjukhuset. Presentation Ivan. Valberedningens förslag.

Carin Hilding, dagsjukvårdavdelning endokrinologi och diabetes, Akademiska sjukhuset. Presentation Carin.

Nominerad till uppdrag som styrelseledamot är:

Anna Åström (tidigare Söderman), Kirurgoperation Akademiska sjukhuset. Presentation Anna. Valberedningens förslag.

Kasper Nordlinder, Oscardialysen Akademiska sjukhuset. Presentation Kasper. Valberedningens förslag.

Christine Lindkvist, avdelning 30 E Akademiska sjukhuset. Presentation Christine. Valberedningens förslag.

Linnéa Oskarsson, Brännskadeintensiven Akademiska sjukhuset. Presentation Linnéa. Valberedningens förslag.

Kristina Eriksson, Psykosmottagningen för vuxna Akademiska sjukhuset. Presentation Kristina. Valberedningens förslag.

Carin Hilding, se ovan.

Kristina Lundmark, Flogsta vårdcentral. Presentation Kristina. Valberedningens förslag.

Återtag

Ivan Gosijer har återtagit sin nominering till uppdrag som avdelningsordförande 2016-06-20.

Kristina Lundmark har återtagit sin nominering till uppdrag som avdelningsordförande 2016-06-20.

Mikko Partanen har återtagit samtliga sina nomineringar 2016-08-05.

Anna Kumm har återtagit samtliga sina nomineringar 2016-08-09.

Lisa Stålnacke Fejde har återtagit sin nominering till uppdrag som vice avdelningsordförande 2016-08-16.

Jenny Larsson har återtagit samtliga sina nomineringar 2016-08-29.