Information om och inför årsmötet 19 september

Flera sittande personer håller upp röstkort med siffror på.

Styrelsen för Vårdförbundet Avdelning Uppsala kallar medlemmarna till årsmöte 19 september 2016. Här kommer vi samla all information som rör årsmötet, vi fyller på löpande.

Tid och plats

Årsmötet hålls 19 september 2016, sal B på plan 3, Uppsala Konsert & Kongress. När årsmötesförhandlingarna är avslutade äter vi gemensam middag, underhållning sker av Henrik Widengren.

Avprickning sker från 16:00, mötet startar ca 17:00. Kaffe med smörgås och frukt finns framdukat från 16:00.

Ann Johansson, vice förbundsordförande, är föreslagen till mötesordförande.

Anmälan till mötet på Uppsala Konsert & Kongress sker via webben "Aktiviteter och utbildningar". Uppdatering 2016-09-02: Det är inte längre möjligt att anmäla sig till den efterföljande middagen, men du är varmt välkommen till årsmötet.

OBSERVERA! Kallelse till årsmötet sker via webben, via nyhetsbrev vecka 26 till alla medlemmar som lämnat mail till Vårdförbundet, samt via notis i Vårdfokus juni och augusti-nummer.

Middag med underhållning

Efter årsmötet äter vi gemensam middag. Till middagen underhåller Henrik Widegren, till vardags läkare i Skåne, men aktuell med egenkomponerad musik "Sjuka sånger" och "Absolut landsting 2", krönikor i Dagens Medicin, föredrag med mera. För att bildad dig en uppfattning om vad Henrik kommer bjuda på rekommenderar vi ett besök på hans webbplats.

Fotograf Kristoffer Lindblad

Ingen röstning via webben

Förbundsstyrelsen har på mötet 7-9 juni beslutat att webbröstning inte bör ske i samband med ordinarie årsmöte. Därför kommer val till samtliga förtroendeuppdrag som ska tillsättas att ske på mötet 19 september. Årsmötet kommer först behandla frågan om hur många ledamöter styrelsen ska bestå av, samt hur många ersättare för avdelningens 7 kongressombud som ska väljas. Det finns idag två förslag om detta, ett från styrelsen och ett från valberedningen. Medlemmar kan även lämna andra förslag i frågan så länge det antal man föreslår ryms inom vad stadgan säger.

Handlingar till årsmötet

Mötet kommer behandla förslag och eventuellt inkomna motioner, välja avdelningsordförande, vice avdelningsordförande, styrelseledamöter, kongressombud och ersättare för kongressombud. Medlemmarna på årsmötet kommer få möjlighet att lämna förslag och tankar inför verksamhetsplan 2017. Mötet kommer besluta om arvode samt avrundas med avtackning av avgående förtroendevalda.

Vårdförbundets gemensamma mål för 2017 beslutas av förbundsstyrelsen på deras möte i september. Beslutet kommer till stor del att styra vår verksamhet, men vi tar gärna emot förslag, idéer och synpunkter. Den gemensamma verksamhetsplanen för hela Vårdförbundet tillsammans med beslut om budget beslutas av förbundsstyrelsen i december.

Val av ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, kongressombud och ersättare för kongressombud

Mandatperioden för samtliga ovanstående uppdrag upphör till årsmötet. Följande mandatperiod sträcker sig till årsmötet 2017, dock längst till 2017-10-15. De som årsmötet väljer nu sitter alltså i ungefär 1 år. Mandatperioden är nedkortad då Vårdförbundets samtliga mandatperioder ska synkroniseras till 2017-10-15, den därpå följande perioden är 4 år = som kongressperioden.

Nomineringarna hittar du via rubriken i vänstra kolumnen.

Valmöten kommer genomföras på kvällstid 23 och 25 augusti på Bangårdsgatan 4 A så att du har möjlighet att träffa de nominerade.