Årsmöte 2017 - aktuell information

Illustration med fyra personer, tre kvinnor och en man. Pratbubblor med text

Medlemmar i Uppsala län kallas till årsmöte 19 september på Uppsala Konsert & Kongress. Här kommer vi samla all information som rör årsmötet, vi fyller på löpande.

Tid och plats

Årsmötet sker 19 september, sal B på plan 3, Uppsala Konsert & Kongress. När årsmötesförhandlingarna är avslutade äter vi gemensam middag. Under middagen underhåller förra årets favorit Henrik Widegren.

Avprickning från 16:00, mötet startar ca 17:00. Kaffe med smörgås och frukt finns framdukat från 16:00.

Anmälan

Anmälan till mötet med middag på Uppsala Konsert & Kongress sker via Aktiviteter och utbildningar. Anmäler du dig efter 1 september kan vi inte erbjuda plats på den efterföljande middagen, men du är självklart välkommen till årsmötetsförhandlingarna.

OBSERVERA! Kallelse till årsmötet sker via webben, via nyhetsbrev till alla medlemmar som lämnat mail till Vårdförbundet, samt via notis i Vårdfokus nr 8.

Vad ska årsmötet avhandla för ärenden?

Mötet kommer bland annat behandla eventuellt inkomna motioner, propositioner från styrelsen samt val till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, kongressombud, ersättare för kongressombud och valberedning. Årsmötet kommer beredas möjlighet att tycka till om avdelningens verksamhet 2018.

Vårdförbundets gemensamma mål för 2018 beslutades av förbundsstyrelsen på deras möte i september. Beslutet kommer till stor del att styra vår verksamhet, men vi tar gärna emot förslag, idéer och synpunkter, både före årsmötet och under årsmötet. Den gemensamma verksamhetsplanen för hela Vårdförbundet tillsammans med beslut om budget beslutas av förbundsstyrelsen i december.

Under 2017 fyller Vårdförbundet 40 år, vilket vi kommer uppmärksamma.

Årsmöteshandlingarna kommer göras tillgängliga här minst 14 dagar före årsmötet.

Handlingar som är klara

Förslag från styrelsen om att upphöra med bidrag till SOS Barnbyar

Förslag från styrelsen om antal ledamöter i valberedningen

Förslag från styrelsen om fördelning av arvode

Jag vill lämna en motion till årsmötet, hur gör jag?

Enligt stadgan kan medlem lämna motion till avdelningens årsmöte i ärenden som rör verksamheten inom avdelningen. Det var möjligt att lämna in motion till och med 10 juni. Inga motioner har inkommit till årsmötet.

Nominera dig själv eller en annan medlem!

Efter 20 augusti är det inte längre möjligt att lämna nomineringar till uppdrag som ordförande, vice ordförande, styrelseledamot, kongressombud och ersättare för kongressombud. Nu intensifieras valberedningens arbete med intervjuer med de som har nominerats. Valberedningens förslag kommer du kunna ta del av här längre fram.

Det är fortfarande möjligt att lämna förslag på namn till nästa valberedning. Om du vill lämna ett förslag måste personen i fråga vara medlem i Vårdförbundet Uppsala, tillfrågad och ha tackat ja. Förslag skickas till info.uppsala@vardforbundet.se och de inkomna förslaget redovisas på årsmötet inför beslut.

Inkomna nomineringar

Här finns nomineringarna till olika styrelseuppdrag.

Här finns nomineringarna till kongressombud, ersättare för kongressombud och valberedningen.

Återtagna nomineringar

Birgitta Jansson, styrelseledamot. Återtagen 2017-08-17.

Viktoria Cordova, styrelseledamot. Återtagen 2017-05-08.

Mats Ringlund, styrelseledamot. Återtagen 2017-07-03.

Nomineringsmöten i augusti

För att du som är medlem ska ha möjlighet att träffa de som är nominerade till olika uppdrag inför årsmötet 19 september, bjuder styrelsen in till nomineringsmöten. Välkommen till Bangårdsgatan 4 A, 5 tr 22 augusti och 30 augusti, kl. 18:00 båda kvällarna. Du behöver inte anmäla dig. Om du inte har möjlighet att komma men är nyfiken på kandidaterna så kan du läsa presentationer om var och en av de nominerade på vår webbplats.

Frågor?

Om du har frågor om årsmötet skriv till info.uppsala@vardforbundet.se