Vad Vårdförbundet yrkar på inför löneöversyn 2017

Inför löneöversyn 2017 lämnar Vårdförbundet in yrkanden till länets kommuner och till landstinget. Yrkandet beskriver vad Vårdförbundet tycker är viktigt i kommande löneöversyn, både när det gäller tillvägagångssätt och prioriteringar.

Yrkandena skickas in eller lämnas till arbetsgivaren i samband med en särskild överläggning som inleder processen med löneöversynen.

Här kan du själv läsa de yrkanden som styrelsen beslutat om, och som nu lämnats eller kommer lämnas till arbetsgivarna.