Vi kan förhandla och vi vill kommunicera med er

Vårdförbundet är beredda och har alltid varit beredda att förhandla när som helst. Vi vill uppnå en förhandlingslösning i arbetstidsfrågan.

Vi har den 7 juli lämnat in ett förslag till lösning till arbetsgivaren och inväntar arbetsgivarens svar. Det som är viktigt för oss är att kunna kommunicera i en öppen dialog med dig som medlem.

Vi kommer att bjuda in till möten med kort framförhållning – informationen kommer att läggas ut på vår webbsida.