Vem gör vad? Styrelseledamöternas ansvarsområden

Gruppbild på styrelsen i Uppsala län. Fotograf Karin Kronvall.

Alla ledamöter i styrelsen har mer eller mindre facklig tid, tid som man är tjänstledig från sitt vanliga arbete. Den tiden används bland annat till följande ansvarsområden. Att ha ett ansvarsområde innebär att man har kontakt med de förtroendevalda inom området, samt givetvis med de medlemmar som hör av sig.

Här har vi listat ett urval av vars och ens ansvarsområden.

Madeleine Grenå

Akademiska sjukhuset

Carin Hilding

Privatanställda och statligt anställda medlemmar. Regionalt skyddsombud. Akademiska sjukhuset.

Kasper Nordlinder

Landstingets ledningskontor, landstingets resurscentrum, landstingsservice, varuförsörjningen, patientnämndens kansli. Kontaktperson för seniormedlemmar och studenter.

Kristina Eriksson

Landstingets förvaltning Hälsa och habilitering. Regionalt skyddsombud.

Kristina Lundmark

Akademiska sjukhuset. Huvudskyddsombud. Chefer och ledare.

Jonas Gustavsson

Lasarettet i Enköping

Linnéa Oskarsson

Akademiska sjukhuset. Huvudskyddsombud.

Christine Lindkvist

Akademiska sjukhuset. Huvudskyddsombud.

Anna Kumm

Akademiska sjukhuset

Anna Åström

Primärvården i landstingets regi. Huvudskyddsombud i primärvården.

Medlemmar i länets kommuner, privat anställda eller statligt anställda får gärna höra av sig. Ring Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 eller skriv till info.uppsala@vardforbundet.se

Media är välkomna att kontakta avdelningsordförande Madeleine Grenå.

Kontaktuppgifter till alla ledamöter finns här.