Väntar du på legitimationen?

Bilden visar bålen och höger arm från sidan. Personen har vit rock med fickor, står vid ett skrivbord och skriver på ett gult litet block. Till höger skymtar ett ljusgrått tangentbord.

Är du nyexaminerad sjuksköterska som väntar på din legitimation? Läs mer här om vad du får göra och inte göra på jobbet.

Om du har en sjuksköterskeexamen, men ännu inte fått din legitimation som sjuksköterska beviljad, har du samma behörighet som den som inte är legitimerad, exempelvis undersköterska.

Detta innebär att det krävs delegering för att du ska kunna utföra medicinska arbetsuppgifter. Om du arbetar inom sluten vård eller inom ambulanssjukvård kan du dock inte hantera läkemedel eftersom det finns särskilda regler som innebär att delegering inte är möjlig (se 4 kap. 1 och 3 §§ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2000:1 om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården).

När det gäller läkemedelshantering kan man inte komma runt bestämmelserna genom att kalla arbetsfördelningen för något annat som t.ex. assistans eller handräckning, om den som assisterar eller liknande faktiskt utför uppgiften ( se s. 18 i Socialstyrelsens handbok "Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?")

Har du frågor om detta är du välkommen att kontakta Vårdförbundet Direkt, antingen via telefon 0771-420 420 eller via webben. Du kan också kontakta Monica Hedström Carlsson, avdelningsordförande, på 018-67 70 47 eller e-post.