Utbildning i delegation och förhandlingsordning

tre sjuksköterskor sitter runt ett bord och pratar.

Du som är förtroendevald på arbetsplats och har gått grundutbildning är välkommen till en utbildningsdag om delegation, förhandlingsordning enligt lagar och avtal samt lokal förhandlingsordning.

Efter utbildningen har du grundläggande kunskap för att kunna förvalta ett uppdrag i samverkan för Vårdförbundets medlemmar. Du får en skriftlig delegation och utökat mandat.

Ett krav för att få gå utbildningen är att du har gått grundutbildning för förtroendevald.

Utbildningen leds av förbundsombudsman Agneta Wiberg med stöd av styrelseledamot.

Tid och plats:

16 december 2016, kl 09:00-16:00. Utbildningstillfället 10 november har tyvärr fått ställas in pga sjukdom.

Bangårdsgatan 4 A, 5 tr, Uppsala. Kaffe och lunch ingår.

Du anmäler dig via "Aktiviteter och utbildningar".

Du söker tjänstledigt med lön för fackligt uppdrag, följ rutinerna på din arbetsplats.

Varmt välkommen!
/Avdelningsstyrelsen