Rollen som skyddsombud, utbildning 17 oktober

Pennficka med färgglada pennor, Vårdförbundets logotype och en skylt med text Förtroendevald Skyddsombud

Förtroendevalda på arbetsplats hälsas välkomna till en utbildningsdag 17 oktober, om rollen som skyddsombud.

Syftet med utbildningen är att ge förtroendevald användbar och uppdaterad kunskap och kompetens, verktyg och metoder för att bidra till förbättringar av arbetsmiljön.

Med utgångspunkt från arbetsmiljölagen och tillämpbara föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete 2001:1 och AFS 2015:4 social och organisatorisk arbetsmiljö kommer vi gå igenom systematiskt arbetsmiljöarbete. Alla förtroendevalda är välkomna, oavsett var man arbetar.

Vi kommer utgå från vad du som skyddsombud på din arbetsplats kan göra utifrån lagar och avtal, vilka vägar kan du agera via och vad ditt uppdrag innebär i de aktuella processerna.

På eftermiddagen föreläser Maria Lundvall Sundh från Arbetsmiljöverket om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs gärna föreskrifterna ovan i förväg, de finns tillgängliga som pdf-filer via Arbetsmiljöverkets webbplats.

Samma utbildning erbjuds vid två tillfällen under 2016, 9 februari samt 17 oktober. Om du medverkade på utbildningen 9 februari ska du inte anmäla dig igen.

Vårdförbundet står för lunch och för- samt eftermiddagsfika.

Sök ledigt med lön för facklig utbildning. Du anmäler dig via "Aktiviteter och utbildningar". Sista anmälningsdag är 11 oktober.

Varmt välkommen!