Upprop från valberedningen!

Illustration med fyra personer. Två pratbubblor med text Man kan förändra! och Styrka att vara många!

Vi är förväntansfulla inför era nomineringar!

En plats i styrelsen ger dig oanade möjligheter att utvecklas och påverka framtiden!

Vi behöver din nominering senast 20 augusti 2017.

Läs mer om uppdraget och hur lämnar en nominering här!

Årsmötet hålls 
19 september 2017.

Nominerade hittills är...

/Valberedningen