Två avslutade uppdrag

Ulla-Karin Sevedag, sammankallande i valberedningen, har från och med 2016-10-11 valt att avsluta sitt uppdrag.

Essy Olsson, styrelseledamot, har från och med 2016-10-12 valt att avsluta sitt uppdrag.

Vi tackar Ulla-Karin och Essy för deras engagemang!

/Avdelningsstyrelsen