TCO i Uppsala arrangerar föreläsning 8 februari om korruption

Välkommen till en föreläsning arrangerad av TCO i Uppsala län. Per Kornhall talar om sin bok "Korruption i Sverige".

I privatiseringens spår har korruptionen ökat i Sverige enligt författaren.

När en läkare bara undersöker den ena av patientens två sjukdomar, eftersom han inte får en ersättning för den andra diagnosen.

När betygsättning inte baseras på en rättvis bedömning utan på att en friskola ska få fler elever.

När kritik mot kommunala tjänstemän eller privata verksamhetschefer ses som illojalitet och bestraffas – då är vi ute på hal is.

Korruption är ett gift som fräter sönder samhällsandan. Per Kornhall skisserar därför en motstrategi för att återge medborgare förtroendet för politiken och demokratin.

Per Kornhall är medlem av Kungl. Vetenskapsakademiens skolkommitté. Han har skrivit flera böcker om skolan.

Tid och plats 

8 februari 2017 kl. 18:00-20:00, Bangårdsgatan 4 A, 5 tr, Uppsala. Fika finns.

Föranmälan till tcouppsala@gmail.com

För frågor kontakta Bengt Wiræus 070-8563796