Temautbildning Lön och karriär

Bild på 3 barnmorskor på Kullbergska sjukhuset. Två barnmorskor tittar in i bild medans den tredje är vänd bort från kameran.

Du som är förtroendevald på din arbetsplats är välkommen till 2017 års första temautbildning 2 februari.

Kunskap är en förutsättning för att kunna medverka till utvecklingen på arbetsplatsen tillsammans med arbetsgivaren. Temautbildningen Lön och karriär ger kunskap och verktyg i uppdraget som förtroendevald och i det partsgemensamma arbetet på arbetsplatsen.

Program för temautbildning Lön och karriär

• Lönepolitik och lönestruktur
• Lönestatistik
• Lönekriterier och lönesamtal
• Partsgemensamt arbete om kunskapsutveckling och kompetensförsörjning

Vårdförbundet står för lunch och för- samt eftermiddagsfika.

Du söker ledighet från arbetet med lön hos din närmaste chef enligt 6 § och 7 § i lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen.

Om deltagande medför att du får en extra kostnad för resa (med kollektivtrafik i första hand) till/från Uppsala, som överstiger vad du vanligen betalar för resa till/från arbetet, kan du få ersättning för ditt utlägg från Vårdförbundet. Reseräkning att fylla i lämnas ut vid utbildningstillfället. Kvitton i original ska bifogas.

Tid och plats

2 februari 2017, 08:30-16:30. Bangårdsgatan 4 A, plan 5, Uppsala.

Anmälan

Välkommen att anmäla dig via webben "Aktiviteter och utbildningar". Du behöver ha ett konto för inloggning på webben för att anmäla dig. Har du inte det kan du skapa ett konto vid anmälningstillfället.

Varmt välkommen!

/Avdelningsstyrelsen i Uppsala län