Det här hände på årsmötet

I går kväll 19 september samlades knappt 180 medlemmar till årsmöte på Uppsala Konsert & Kongress. Här kan du läsa om besluten i korthet och ta del av hela protokollet om du så önskar.

Styrelsen hade föreslagit att ett årligt bidrag till SOS Barnbyar som delats ut sedan 2003 skulle upphöra. Årsmötet beslutade enligt förslaget.

Årsmötet beslutade att det årliga arvodet på sammanlagt 1,5 prisbasbelopp skulle delas mellan ordförande (85%) och vice ordförande (15%).

Årsmötet valde Kristina Lundmark till avdelningsordförande för de kommmande 4 åren.

Årsmötet valde Sofia Lindström till vice avdelningsordförande för samma period.

Årsmötet valde Emanuel Pettersson, Carin Hilding, Anna Åström, Mahtia Adinda, Sanja Cikota, Johan Bäckander, Lilia Zeleskov, Kadidia Arnland och Susanne Zetterberg till styrelseledamöter för samma period.

Till kongressombud valdes Johan Bäckander, Magnus Grabski, Carin Hilding, Sofia Lindström, Kristina Lundmark, Emanuel Pettersson och Jeanette Öst. Till ersättare för ombuden valdes Jonas Gustavsson, Susanne Zetterberg, Per Axelsson och Annabel Sjökvist.

Årsmötet beslutade att valberedningen för mandatperioden fram till årsmötet 2021 ska bestå av 8 ledamöter. Till valberedningen valdes Marie-Louise Aarflot, Gun Andersson, Johanna Bjarnolf, Hanna Forsberg, Emma Ivarsson, Lille-mor Jansson, Laila Johansson och Rabi Salim.

Här kan du öppna och läsa årsmötesprotokollet.

Tack till alla som medverkade på årsmötet!