Resultat från löneöversyn 2018

Här redovisar vi löpande det procentpåslag som våra medlemmar fått under vårens löneöversyn i kommuner och i Region Uppsala.

Procentsiffran visar vilket lönepåslag medlemskollektivet hos respektive arbetsgivare har fått. Enskilda medlemmar har fått såväl högre som lägre procentuellt påslag.

Uppgifterna har antingen meddelats vid avstämning med arbetsgivaren, eller räknats fram av oss utifrån underlag från arbetsgivaren. 2017, 2016, 2015 och 2014 års resultat står inom parentes.

Enköpings kommun

3,11 % (2, 40  2,62  2,02)

Heby kommun

4,15 % (4,34  5,14  3,4  2,29)

Håbo kommun

2,4 % (3,11  2,44  2,05  2,18)

Knivsta kommun

1,6 % (2,2  1,66  2,37  2,45)

Tierps kommun

3,71 % (3,6  2,27  2,21  2,34)

Uppsala kommun

2,3 % (2,36  2,35  2,68  2,60)

Älvkarleby kommun

3,75 % (2, 17  5,25  2,87  2,68)

Östhammars kommun

3,41 % (2,43  3,0  2,7  2,28)

Region Uppsala som helhet

2,63 % (2,85  2,20  3,3   3,63)

Lasarettet i Enköping

2,53 % (2,66  2,21  3,97  3,32)

Hälsa och habilitering

1,67 % ( 2,43  1,91  3,3  2,45)

Landstingets resurscentrum

1,73 % (1,8  1,96 1,92  2,64)

Akademiska sjukhuset

2,69 % (2,95  2,21  3,26  4,07)

Primärvården

2,40 % (2,43  2,16  3,51  2,40)